How to Make Mung Bean Sprouts at Home without Watering Daily

GIÁ ĐẬU XANH – làm tại nhà đơn giản dễ làm không cần tưới nước mung bean sprouts

Where to buy stuffs:

Watch how to make it in Vietnamese language:

116,085 views
90 28
Published on Aug 5, 2016

Made by me.